Nezabudnite, že:
Hodnota peňazí je relatívna. Tisícka, o ktorej nevie manželka, má podstatne vyššiu hodnotu, ako tá, o ktorej vie.
Einstein Albert

(august 28, 2010)
Kto sme
Personálna agentúra Biznis Group s.r.o. je pracovno-personálna agentúra s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa zaoberá poskytovaním personálnych služieb. Naši klienti nájdu pod našou strechou komplexné spektrum pracovných síl, od pracovníkov na jednoduché dočasné práce až po profesionálnych kandidátov, s určitým stupňom odbornosti.

(Naša prezentácia)


Kontakt:
Pracovno-personálna agentúra 
Biznis Group s.r.o 
Telefón: +421 915 381 481
              +421 948 600 999
Fax:      +421 34 774 33 62
mail: biznisgroup@biznisgroup.sk
 Cieľom je zabezpečovanie krátkodobej ako i dlhodobej pracovnej výpomoci v dohodnutých množstvách a intervaloch. Prepožičanie pracovníka našej firmy, či už dlhodobo alebo na krátky čas, Vám pomôže pri pracovných návaloch alebo výpadku zamestnancov Vašej firmy (dovolenka, choroba). V rámci tejto služby Vám poskytneme našich pracovníkov, ktorí nahradia alebo doplnia Vašich zamestnancov. Je to výhodné aj všade tam, kde nie je pre Vás efektívne zamestnávať vlastných zamestnancov. Využitie našich služieb znamenajú flexibilnú pracovnú silu, u ktorej odpadajú problémy a náklady s ich evidenciou, nakoľko sú našimi zamestnancami a Vy si cenu za vykonanú prácu môžete zahrnúť do nákladov vo forme služieb na základe faktúry. Z toho vyplýva, že vybavíme všetky pracovno-právne a administratívne záležitosti s tým spojené

 


Vízia
Prvoradým našim cieľom je vždy dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov s vytvorením pozitívneho vzťahu a šírením pozitívnych referencií. Keďže naša spoločnosť pracuje s ľudskými zdrojmi, všetka snaha je upriamená na profesionalitu ponúkaných služieb t.j. výber spoľahlivých, zodpovedných a kvalitných ľudí na výkon daných prác, ako aj na osobnú zodpovednosť všetkých pracovníkov. Našou úlohou je stále rastúca spokojnosť klientov a kvalita poskytovaných služieb. Cieľom je klient, majúci oprávnenú dôveru v našej firme. Našim úspechom je úspech nami vybraných pracovníkov vo vašej spoločnosti.